ห้องข่าว

สิ่งประดิษฐ์จากโรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับรางวัลเวทีนานาชาติที่เกาหลี

siif 2018

“เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการ COEX กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการประกาศผลการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (Seoul International Invention Fair : SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2561 ปรากฎว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจจับความผิดพลาดและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ของโรงไฟฟ้าจะนะ ที่มีผู้ปฏิบัติงานไอทีโรงไฟฟ้าจะนะนำเสนอ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) ซึ่งการคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจจับความผิดพลาดและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นี้ จะเป็นการช่วยป้องกันอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลในสถานีตรวจวัดอากาศเสียหาย และลดเวลาในการเข้าไปซ่อมบำรุงที่สถานีลง ซึ่งจะมีการพัฒนาอุปกรณ์นี้ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2561 นี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกส่งคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย นำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในงาน SIIF 2018 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 25 หน่วยงาน รวม 85 ผลงาน ร่วมกับกว่า 30 ประเทศ ที่ร่วมจัดแสดงทั้งหมดกว่า 600 ผลงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ 1 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษอีกจำนวนหนึ่ง นับเป็นรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงปีแรกของ กฟผ. ที่ได้รับจากการประกวดเวทีนี้ จากที่เคยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่ประเทศเกาหลีมาตั้งแต่ปี 2555 ถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก... “