ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563

          วันที่​ 21​ ธันวาคม​ 2563​ นายสมเกียรติ​  ย้อยเสริฐสุทธิ์​ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ​ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี​ 2563​ แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 3 สงขลา ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจะนะทั้งหมด 55 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 291 ทุน โดยมอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่เรียนดึแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) โรงไฟฟ้าจะนะได้มีการคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โดยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว