การศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ

maejo

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 นายดำรงค์ ไสยะ หัวหน้ากองเดินเครื่อง ร่วมกับแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 497 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุป กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จากนั้นคณะฯ ได้เข้าชมห้องควบคุมผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบระบายความร้อนของโรงไฟฟ้าจะนะ

maejo university