ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการกินน้ำชายามเช้า ข้าวยำสัญจร ของอำเภอจะนะ ณ โรงไฟฟ้าขุนตัดหวาย บริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด โดยมีการประชาสัมพันธ์ถึงโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน โดยจะมีการรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ เข้าร่วมงานระยะเวลา 1 ปี กับ กฟผ.จะนะ จำนวน 106 อัตรา โดยในกิจกรรมดังกล่าว ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะเป็นประธาน และมีหน่วยงานต่างๆในอำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมและชี้แจงข่าวสารด้วย