ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสงขลา 2564

 

 

          วันที่ 9 -11 มีนาคม 2564 จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (วันสงขลา)  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา เนื่องในวันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี ทางจังหวัดได้ประกาศให้เป็น “วันสงขลา” โดยถือเอาวันที่ได้อัญเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ฝังไว้กลางเมืองสงขลาเป็นเสาหลักเมือง

สำหรับอำเภอจะนะ นำโดย ว่าที่พันตรี ยุทธนา   เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการหมู่บ้านวัฒนธรรม เพื่อแสดงของดีของเด่นของอำเภอจะนะ โดยเฉพาะการเป็นแหล่งนกเขาชวา ซึ่งในครั้งนี้ “โรงไฟฟ้าจะนะ” นำโดยนายสมเกียรติ   ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย โดยกิจกรรมมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการศาสตร์พระราชา อันได้แก่ น้ำส้มควันไม้,น้ำผึ้งจากการเลี่ยงผึ้งโพรงภายในโรงไฟฟ้า  และนอกจากนี้ยังมี กิจกรรมระบายสีก้อนถ่าน การสาธิตการนำสิ่งของจากต้นไม้มาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆภายในงาน “วันสงขลา” ดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด