ห้องข่าว

กฟผ. จะนะ จัดประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าจะนะ

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กฟผ.จะนะ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าจะนะ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีคุณวรณัฐ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน