ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร ณ สถานีตำรวจภูธรจะนะ โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ​ เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก