ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมพิธีเปิดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน

          วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนขุนเหมืองหินแท่น หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีการทำกิจกรรมทาสีสะพาน ปูพื้นคอนกรีตขอบขุนเหมืองรอบเฉพาะด้านหน้าและปรับภูมิทัศน์บริเวณขุนเหมืองหินแท่น ม.9 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีศูนย์พัฒนาบัณฑิตแรงงานอำเภอจะนะ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมและมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมในครั้งนี้