การศึกษา

โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

chem_psu

 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 นายดำรงค์ ไสยะ หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเคมีชั้นปีที่ 4 มหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 60 คน ได้เข้ามาทัศนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมกับได้รับฟังบรรยายสรุปกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า